4 op 10 Belgische bedrijven niet klaar voor Digitalisering

Herinner je je mijn blogpost over de Minitel van enkele maanden geleden nog? Ik moest eraan denken wanneer ik de details van de ‘Digital Transformation Index‘ doornam.

In opdracht van Dell en Intel contacteerde een onderzoeksbureau 4600 bedrijven in meer dan 40 landen. Wat blijkt: de meest innoverende bedrijven zijn in de opkomende markten te vinden! De Verenigde Staten zijn op de zesde plaats het eerste land wat we traditioneel als ‘geïndustrialiseerd’ beschouwen. Nu weet ik uit persoonlijke ervaring dat Indië een onderschatte economie is, maar de systematiek is duidelijk… in opkomende landen hechten bedrijven meer belang aan hun digitaal DNA.

Is dit geen typisch voorbeeld van wat ik eerder beschreven heb? Het is niet omdat je op een bepaald moment ‘voorligt’ dat je je het kan veroorloven om te stoppen met innoveren. In een globaliserende wereld moeten we beducht zijn voor concurrentie uit regio’s van waar we het niet verwachten!

Rangschikking van de verschillende landen in het onderzoek. België staat op een weinig benijdenswaardige vierde laatste plek.
Rangschikking van de verschillende landen in het onderzoek. België staat op een weinig benijdenswaardige vierde laatste plek. Opvallend is dat opkomende economieën goed scoren, en dat voormalige digitale grootheid Japan veruit laatste is.

En België?

Bovenstaande grafiek toont al dat de schaamte van de ‘laagste drie’ ons maar net bespaard is geworden. Toch blijft het een bitter slecht resultaat, dat nochtans voor velen geen verrassing zal zijn.

39% van de ondervraagde Belgische managers vreest achter te blijven, en 37% zegt ronduit om niet klaar te zijn voor de snelle veranderingen die momenteel al plaats vinden. Het feit dat deze organisaties zeggen dat ze niet klaar zijn heeft ook een positieve kant: het probleem inzien, is de eerste stap naar een oplossing. De keerzijde is dan weer dat er ongetwijfeld managers zullen zijn die denken dat ze er beter voorstaan dan in realiteit het geval is.
De digitale agenda (verder) uitwerken zal dan ook een prioriteit zijn voor de volgende regering als we ook de komende jaren competitief willen blijven.

Een detail in de scores voor België in vergelijking met de rest van de wereld.

Middelen beschikbaar stellen is grootste probleem

Meer specifieke cijfers over ons land zijn niet publiek gemaakt en we moeten het stellen met geaggregeerde resultaten op niveau van EMEA (Europa, Midden-Oosten, Afrika).
Wat daar opvalt is dat een gebrek aan budget en andere middelen als eerste reden opgegeven wordt om niet te digitaliseren. Dit bevestigt de eerste trede in de digitaliseringsladder: het management én de aandeelhouders moeten ervan overtuigd zijn dat investeringen in een digitale transformatie noodzakelijk zijn. Middelen vrijmaken, en investeren in digitalisering is een noodzakelijke uitgave. Niets doen zal op termijn meer kosten dan nu stappen ondernemen!

Weinig aandacht voor cyber-veiligheid

Als er dan al geïnvesteerd wordt, dan doen in EMEA de meeste bedrijven dat in beveiliging. 56% van de bedrijven willen hier projecten rond opzetten. Zijn de 44% andere dan al afdoende beschermd? Vooral omdat niet gevraagd werd naar de grootte van het bedrag, enkel naar investeringen gedurende de komende drie jaar, zou ik hopen dat ieder bedrijf een potje opzij heeft staan om continu aandacht te geven aan cyber-veiligheid. Evenals de investering in fysieke veiligheid (tegen inbraak, maar ook tegen ongevallen op de werkvloer) zijn dit noodzakelijke kosten om de continuïteit te verzekeren.

Wat kunnen we hier aan doen?

Deze studie bevestigt de redenen die ik had om te beginnen aan ‘Zinvol Digitaliseren’: een aantal bedrijven beseffen niet dat ze moeten digitaliseren. Andere voelen wel aan dat er iets moet gebeuren, maar weten niet waar te beginnen.

Vooral voor KMO’s kan dat lastig zijn. Grote organisaties kunnen veel gemakkelijker mensen vrijmaken om zich met digitale transformatie bezig te houden. Bij de typische KMO komt dit ‘erbij’ bij een al gevulde dagtaak van de medewerkers. Ook consultants die noodzakelijke kennis binnen de bedrijfsmuren brengen, zijn voor die kleinere bedrijven een relatief hoge kost. Het boek reikt daarom een aantal oefeningen aan die een organisatie zelf kan doorlopen om zo het denkproces te starten.

Blijf nieuwe technologieën opvolgen

De studie laat ook blijken dat je continu de nieuwe technologieën moet blijven opvolgen. Bijna de helft van de bedrijven gaat investeren in Internet-of-Things en vier op tien in Artificiële Intelligentie. Bijna de helft denkt binnen de vijf jaar de blockchain operationeel te gebruiken, en meer dan een derde vermoed om met crypto-munten te zullen werken.
Als je binnen die termijn effectief gebruik wil maken van die technologieën, is het nu tijd om al eerste voorzichtige stappen te zetten om uit te zoeken wat ze voor jou kunnen betekenen.

Sommige managers denken waarschijnlijk dat hun organisatie goed bezig is omdat ze met een ERP-systeem werken! Share on X

Toch nog enkele bedenkingen…

Hoewel niet expliciet vermeld heb ik het vermoeden dat naar een subjectieve indruk gevraagd werd (‘Bent u klaar voor verandering?’) dan wel naar objectieve maatstaven om te benchmarken (‘Hoeveel dagen opleiding zijn er vorig jaar per medewerker georganiseerd?’). Dergelijke vraagstelling heeft het risico in zich dat sommige bedrijfsleiders gewoonweg niet beseffen dat ze het risico lopen voorbijgestoken te worden! Ik ben ervan overtuigd dat een aantal denken dat hun organisatie goed bezig is omdat ze met een ERP-systeem werken! Een dergelijk systeem kan slechts een basis vormen voor verdere verbeteringen, maar is op zich onvoldoende.

Hoewel de studie wereldwijd meerdere duizenden bedrijven heeft bevraagd, is de steekproef in België waarschijnlijk eerder beperkt geweest. In de methodologie is niets meegegeven over wat de criteria waren om bedrijven te selecteren, en of die representatief is voor het economische landschap.

Tot slot is het geweten dat er in België twee economieën naast elkaar bestaan. Ik ben benieuwd naar de verschillen tussen het Noorden en het Zuiden van het land. Is Vlaanderen beter voorbereid op een digitale wereld, of zien Waalse bedrijfsleiders dit als een opportuniteit om bij te benen? De resultaten van Nederland en Frankrijk laten het eerste vermoeden, het feit dat onverwachte landen beter scoren, het tweede.

Alle afbeeldingen komen uit de studie, en vallen terug te vinden op de site ervan.

Deze website gebruikt cookies voor analyse. Door de site te gebruiken, aanvaard je het gebruik ervan. Als je dat niet wenst, kan je de site ook bezoeken met een anonieme browsersessie. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. An alternative is to use an anonymous browser session.