Peter Snoeckx werkt al bijna 30 jaar op de grens tussen het verbeteren van bedrijfsprocessen en de invoering van deze processen in IT-systemen. Als management consultant heeft hij ervaring kunnen opdoen in verschillende sectoren. Dit gaat van overheidsinstellingen over nutsbedrijven tot bedrijven in de productie en logistiek. Deze brede ervaring is een voordeel aangezien veel ideeën breed toepasbaar zijn over verschillende sectoren.

De afgelopen vijf jaar is hij actief als programmamanager voor een Europese mediagroep.

Hij is ingenieur computerwetenschappen, gevolgd door een MBA. Als professionele certificaten heeft hij een CPIM, Certified Scrum Product Owner, ITIL en Prince 2.

Diensten kunnen geleverd worden in het Nederlands, Engels en Frans. Daarnaast spreekt Peter ook nog een mondje Duits en Italiaans. 

Opleiding en Key-Note presentaties

Bij iedere transformatie komt het er in de eerste plaats op aan om de verschillende stakeholders te  inspireren . In een bondige presentatie van maximaal één uur, wordt een introductie gegeven van de verschillende aspecten die relevant zijn voor uw publiek. Hiervoor spreken we op voorhand even af zodat de inhoud van een dergelijke presentatie aangepast is. Deze presentaties kunnen natuurlijk ook gegeven worden voor allerlei  events .

Wanneer je dan besluit om een project te starten,  moet de interne projectgroep een  diepe kennis . Opdoen over het onderwerp. Dit kan best door een reeks van  interactieve workshops met uw medewerkers. Afhankelijk van het project en uw omgeving, kunnen deze workshops op zich staan, of geïntegreerd worden in uw  project

Strategie bepalen

Nadat je medewerkers, en jezelf, geïnspireerd zijn, bekijken we wat dit kan betekenen voor jouw organisatie. Wat is de  visie op jouw onderneming binnen vijf jaar. 

Een visie zonder een concreet plan is niet meer dan een droom. Daarom werken we samen een high-level  stappenplan uit over welke domeinen met welke prioriteit aangepakt moeten worden. 

Software Selectie

Eens bepaald is in welke richting je organisatie gaat, kan dit  concreet gemaakt worden. Daarvoor bekijken we samen eerst de  processen die geautomatiseerd moeten worden. Misschien dat er in deze processen  optimalisaties mogelijk zijn, of dat sommige stappen zelfs helemaal niet meer moeten gebeuren. Tevens kan het zijn dat bepaalde functionaliteiten voor jouw organisatie héél erg voor de hand liggen, terwijl een software het daar moeilijk mee heeft.

De volgende stap is om de processen te vertalen in  functionele specificaties waaraan de software moet voldoen. Naast de gevraagde mogelijkheden, zijn er ook nog  niet-functionele eisen die een leverancier moet geven. Denk daarbij aan de taal van het pakket, de gevraagde opleiding, de SLA, ...
Dit alles wordt in een  lastenboek gegoten wat naar een aantal leveranciers uitgestuurd wordt. 

Op basis van de antwoorden, en eventueel één of meerdere ronden van demo's, wordt een finalist geselecteerd met wie de  onderhandeling opgestart wordt. 

Project- en Programmaleiding

Na het bepalen van de strategie, en het selecteren van de juiste tools, moet je die ook  realiseren . Dit is niet alleen op technisch vlak. Het installeren van de juiste software zonder de nodige  veranderingen in de organisatie en het  motiveren van de betrokken medewerkers zal uitdraaien op een gegarandeerde mislukking.

Het is belangrijk dat er in iedere softwareimplementatie een projectleider aan boord is die de  belangen van de organisatie . vertegenwoordigt, en dit om tegengewicht te geven aan beweringen van de leveranciers, en om breder te kijken dan enkel het lopende project. 

Contact 

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.
 +32 497 533 507  psnoeckx@quovis.be

Deze website gebruikt cookies voor analyse. Door de site te gebruiken, aanvaard je het gebruik ervan. Als je dat niet wenst, kan je de site ook bezoeken met een anonieme browsersessie. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. An alternative is to use an anonymous browser session.