Blockchain, 3D-printen en internet of things zijn slechts enkele begrippen waar media vol van staan, maar wat betekenen ze écht, en belangrijker, hoe gaat jouw organisatie hier mee om?

Dit boek begeleidt je stap voor stap naar een digitale transformatie. Het bespreekt de belangrijkste stromen in de technologie en hun gevolgen. Aan de hand van opdrachten en zonder moeilijk vakjargon slaat het een brug tussen business en IT. Voor elke leidinggevende die succesvol wil zijn in een snel veranderende wereld.

Bestel

Weblinks uit het boek

Een boek rond digitalisering is natuurlijk niet volledig zonder heel wat verwijzingen naar voorbeelden die je online kan vinden. In plaats van de lezer al deze linken te laten overtypen, staan ze op deze pagina allemaal gegroepeerd. 
Let wel, 'Zinvol Digitaliseren' dateert al van 2018, dus het is mogelijk dat een aantal van deze koppelingen niet meer werken. 

Weblinks

Extra hoofdstuk over innovatieve technologieën

Een boek is een beperkt medium. Ten eerste is het lineair: het begint ergens, vanwaaruit je een verhaal opbouwt, om uiteindelijk bij een einde te komen. Je mag niet te veel afwijken van die verhaallijn, of het wordt verwarrend voor de lezer. 
Daarnaast is de ruimte beperkt. Elementen die niet meteen bijdragen tot de kern van de boodschap zijn voor een aantal lezers ‘verspilling’… ‘Muda’, weet je wel? (zie hoofdstuk 2 onder de paragraaf 'Verspilling vermijden'). 
Omdat de informatie wel interessant genoeg blijft om te delen, hebben de uitgever en ik besloten om die ter beschikking te stellen van de geïnteresseerde lezer. 

Download

Deze website gebruikt cookies voor analyse. Door de site te gebruiken, aanvaard je het gebruik ervan. Als je dat niet wenst, kan je de site ook bezoeken met een anonieme browsersessie. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. An alternative is to use an anonymous browser session.